Valvesüsteemid, mis toovad turvalisuse ja meelerahu!

turvalised valvesüsteemid

Investeeri oma ehitise turvalisusse ja enda meelerahusse valvesüsteemiga!

Valvesüsteemid on tänapäeval ehitise lahutamatu osa, mis turvavad hoonet ja annavad häiret, kui aset leiab midagi ebatavalist:

  • veeleke
  • sissemurdmine
  • tulekahju
  • aknaklaasi purunemine

Valvesüsteemide paigaldamisega tõstate oma hoone turvalisust ning ebasoovitava sündmuse korral on sündiv kahju väiksem.

Tänu valvesüsteemidele saate sellest õigel ajal teada ja jõuate kiiresti reageerida, vähendades situatsioonist johtuvat materiaalset kahju. Valvesüsteemid on siin selleks, et anda teile kindlustunnet ja südamerahu.

Pikaaegne kogemus valvesüsteemide paigaldamises

Oleme valvesüsteemide paigaldamise turul opereerinud mitmeid aastaid ning meil on hea kogemuste pagas, kuhu kuuluvad igas kaliibris projektidega töötamine. Tegeleme erisuguse mahu ja keerukusastmega valvesüsteemide projekteerimise ja paigaldamisega – meie teenus on mõeldud nii väikese hoonestuse nagu suvilate jmt kui ka suuremate hoonete nagu tööstusparkide jmt turvamiseks.

Objektile sobiv valvesüsteem valitakse olenevalt objekti suurusest ja riskiastmest – sobiva turvatehnika lahendus oleneb ju sellest, kas valvata soovitakse üksildast paksude laante sees asuvat maamaja või kesklinnas olevat igapäevaselt sularahaga arveldavat ärihoonet.

Kõige kõrgem on 4. ja kõige madalam 1. turvalisuse kategooria; valvesüsteemi tervikliku kategooria otsustab kogu süsteemi kõige madalama kategooriaga seade. Enim paigaldatav on 2. kategooria valvesüsteem.

Andurite valik ajendub ka ruumide keskkonnaklassist, mida on samuti neli: 1. klass tähendab stabiilse temperatuuri ja kuni 75% õhuniiskusega siseruumi, kusjuures 4. klass tähendab välitingimusi varieeruva temperatuuri (-25° kuni +40°) ja täieliku avatusega sademetele.

Oma töödes kasutame valdavalt ennast tõestanud turvatehnikat ja kaubamärke, millele saab igas olukorras kindel olla. Me ei tee kompromisse – olulised on tehnika vankumatu töökindlus, läbimõeldus, mittehalvatus ja n-ö lojaalsus omanikule.

valvesüsteemide paigaldus tallinnas

Millest koosneb valvesüsteem?

Valvesüsteem hõlmab keskseadet, juhtseadet (valdavalt sõrmistik), erilaadseid sensoreid (nt mikrolaine-, infrapuna-, liinisensor, kombineeritud), häireedastusseadet.  Süsteemi peakomponent keskseade määrab sisendite/tsoonide arvu kaudu ära, mitu andurit süsteemi ühendada saab. Valvealade arv määrab omakorda ära, mitut erinevat piirkonda/tsoonide gruppi antud keskseadmega valvata saab. Valdavalt sobib korterisse/eramajasse kahe valvealaga ja 16 tsooniga keskseade.

Oleme jäänud kindlaks põhimõttele, et kaabliga seadmed on alati tõhusamad kui juhtmevabad analoogid – kuigi soovi korral paigaldame ka neid – ja soovitame alati ka suitsuandurid valvesüsteemi külge ühendada, et tekitada suutlikkus edastada tulehäiresignaali ka siis, kui kedagi kodus pole.

Kui valvesüsteem on tuvastanud kahju tekke või loata objektil viibimise, edastatakse relevantne teave turvafirmasse, määratud kontaktisikule, GSM-võrgu kaudu omaniku mobiiltelefonile või vastava seadistuse korral käivitatakse kohapealne häiresignaal.

Kaitske oma vara ja küsige meie parimat pakkumist telefoni või e-maili teel!

Võta meiega
Ühendust

Telefon

Aadress

Tartu linn, Turu tänav 47/2, 50106

Küsi Pakkumist